ตะกร้าสินค้า 0


FOR MORE PRODUCTS
CLICK HERE
 
 
 

ส่งฟรี เมื่อสั่งสินค้า 1,500 บาท ขึ้นไป

สเปรย์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์Magazine_FDA_FEB-01.jpg


SteriPlant®สามารถใช้งานได้หลากหลาย  


 • การเกษตรกรรม, ฟาร์มเพาะปลูก
 • ปศุสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • ฟาร์มเลี้ยงปลาและผลิตกรรม
 • การแปรรูปอาหาร, การยืดอายุการเก็บรักษา
 • การดูแลสุขลักษณะอุตสาหกรรมการให้บริการและสถานศึกษา (โรงพยาบาล, โรงแรม, โรงเรียนอนุบาล)
 • กองทัพ, สถานที่ของภาครัฐ เช่น สนามบินเป็นต้น
 • สุขอนามัยส่วนบุคคล
 • เรือเดินทะเล, ยานพาหนะ, อาคารตึกรามบ้านช่อง
 • คลังสินค้าและการขนส่ง
 • การผลิตภาคอุตสาหกรรม
 • การบำบัดน้


เอกสารการรับรอง


ezgif-2-5e4875637ad4.jpg ezgif-2-8372462c9ebc.jpg ezgif-2-ab5de80279a4.jpg 


ส่งฟรี เมื่อสั่งสินค้า 1,500 บาท ขึ้นไป

เราฆ่าเชื้อ, เราทำความสะอาด, เราป้องกันการปนเปื้อน
ezgif-2-6ab09def6ba6.jpg

FOR MORE PRODUCTS
CLICK HERE